Instalacje wodno - kanalizacyjne

Kanalizację podposadzkową wykonuje się przed wylaniem chudego betonu. Instalacje wodociągową i kanalizacyjną wykonuje się po zakończeniu stanu surowego budynku. Należy uwzględnić, skąd dostarczana będzie woda i gdzie kierowane będą ścieki.

W przypadku sieci kanalizacyjnej, przyłącze następuje do studzienki rewizyjnej.

Kiedy korzystamy z własnego ujęcia wody (np. studnia) należy dodatkowo wykonać instalację hydroforu (pompy) i zaplanować zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Instalacja wodna potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania domu, ma nam zapewnić bieżącą wodę w łazience, kuchni itp. Bez takiej instalacji nie ugotujemy, nie pozmywamy, nie upierzemy. Jest jeszcze kwestia wody zimnej i ciepłej. O ile z zimną wodą nie ma problemu, to jeżeli jest pompa - hydrofor, to do uzyskania ciepłej wody potrzebujemy dodatkowo podgrzewacza, zasobnika oraz bojleru.

Co do ścieków, to tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, może być to podłączenie do sieci miejskiej (szamba), gdzie co jakiś czas potrzebne jest opróżnianie przez firmę asenizacyjną, lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, gdzie zalecane jest czyszczenie raz w roku.

Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej wykorzystujemy rury z PCV lub polipropylenu. Stosujemy rury o różnych średnicach w zależności od ich przeznaczenia.

Instalacja wodnokanalizacyjna działa w systemie grawitacyjnym. Oznacza to, że ścieki przepływają przez rury pod wpływem własnego ciężaru do pionów kanalizacyjnych, a następnie do poziomych przewodów odpływowych.

Dobrze wykonana instalacja wod-kan jest podstawą późniejszego komfortu mieszkania w naszym wymarzonym domu.

Zawsze przed odbiorem instalacji należy wykonać próbę szczelności.